Prenumerera

pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations

Här kan du hitta information för aktieägare om Gumbler AB. Genom vår IR-kontakt kan du få svar på frågor som rör vår finansiella information eller bolagsstyrning.

Årsstämma 2018

Aktieägarna i Gumbler AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2018 kl. 08.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B i Stockholm.

Läs mer

Prenumerera

IR-kontakt

Jan Benjaminson

CFO

Jan@Gloot.com

LIVE NOW!
CURRENTLY OFFLINE