Aktien

G-Loot Global Esports har gett ut aktier i ett aktieslag. Aktierna har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktiekapitalet uppgår till 814 622,34 kr, fördelat på 2 627 814 aktier.

Aktieinformation

ISIN-kod: SE0008128896

Prenumerera