Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 29 september 2020

Extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Protokoll från extra bolagsstämma 

Prenumerera