Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma den 26 juni 2020

Årsstämma fredagen den 26 juni 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Årsstämma den 9 maj 2019

Årsstämma den 9 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Årsredovisning 2018

Valberedningens förslag

Extra bolagsstämma den 15 februari 2019

Extra bolagsstämma äger rum fredagen den 15 februari 2019 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37B i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Årsstämma den 27 juni 2018

Årsstämma avhölls den 27 juni 2018 kl. 08.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Årsredovisning 2017

Protokoll från årsstämma

Prenumerera