Valberedning

De fyra största ägarna har i dag 2020-11-16 sammanträtt och sinsemellan utsett en valberedning. Denna ska bestå av följande personer:

Ulrik Grönvall, Swedbank Robur

Marcus Plyhr, Norron

Patrik Nyblad

Albert Jelinek, KKCG

Johan Persson, styrelsens ordförande

Prenumerera