Investor relations

Koncernen består av moderbolaget G-Loot Global Esports AB (publ) samt de tre helägda dotterbolagen iModules AB, G-Loot AB och Gumbler Ltd.

Här kan du hitta information för investerare. Har du ytterligare frågor som rör vår finansiella information eller bolagsstyrning, vänligen kontakta vår IR-kontakt.

2021-05-24

org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 juni 2021

2021-03-23

org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 april

2021-02-26

Aktiviteten på plattformen ökade under 2020 och därmed nettoomsättningen. Samtidigt ökade kostnaderna som ett resultat av fler anställda samt högre kostnader för att rekrytera nya spelare.

Rörelseresultatet för helåret är i linje med våra förväntningar men svagare än föregående år och sjönk från -137 Mkr till -249 Mkr.

Under större delen av 2020 har ledningen fokuserat på att säkra kapital för framtida tillväxt.

Fler nyheter

Prenumerera

IR-kontakt

Michael Hedman
CFO

michael.hedman@Gloot.com