Investor relations

Koncernen består av moderbolaget G-Loot Global Esports AB (publ) samt de tre helägda dotterbolagen iModules AB, G-Loot AB och Gumbler Ltd.

Här kan du hitta information för investerare. Har du ytterligare frågor som rör vår finansiella information eller bolagsstyrning, vänligen kontakta vår IR-kontakt.

2020-10-07

Now the Swedish start-up is getting ready to expand its service across gaming platforms and create a strong, global brand.

2020-10-07

Nu gör den svenska startupen sig redo att expandera sin tjänst till fler spelplattformar och bygga ett starkt, globalt varumärke.

2020-09-07

Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ) org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B Stockholm

Fler nyheter

Prenumerera

IR-kontakt

Jan Benjaminson
CFO

Jan@Gloot.com