Investor relations

Koncernen består av moderbolaget G-Loot Global Esports AB (publ) samt de tre helägda dotterbolagen iModules AB, G-Loot AB och Gumbler Ltd.

Här kan du hitta information för investerare. Har du ytterligare frågor som rör vår finansiella information eller bolagsstyrning, vänligen kontakta vår IR-kontakt.

Nyheter

Fler nyheter

Prenumerera

IR-kontakt

Michael Hedman
CFO

michael@glootesport.se